​​
Viborg

ca. 500 m²

2015

 

Væksthuset Trepas, Viborg

​​
Sted: 

Bruttoetageareal:

Opførelse


Skitsering, byggetilladelse og projektering samt tilsyn og byggeledelse