Profil​

 

Søren Andersen Arkitekter A/S er en tegnestue, der varetager et bredt spekter af arkitektopgaver. Vores opgaver spænder fra indretning og byggeri til plan-lægning og bygherrerådgivning - fra visualisering og detalje til by og landskab. Vi lægger vægt på en stor grad af indlevelse i det enkelte projekt og pri-oriterer en tæt dialog med bygherre og brugere i alle faser af processen. Vi mener, at den gode kom-munikation er en væsentlig byggesten i arbejdet mod at definere det fælles mål for form og indhold, der sikrer en optimal anvendelse af nye fysiske ram-mer - her og nu og langt ud i fremtiden.

 

Vi har fokus på den arkitektoniske og bygnings-mæssige kvalitet under hensyntagen til lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og med en man-geårig erfaring som ballast, anser vi os som væ-rende meget konkurrencedygtige.

 

I alle projekter vægtes en stram økonomisk og tids-mæssig styring igennem hele forløbet højt - lige-som miljørigtig projektering er en disciplin på lige fod med alle øvrige projekteringsdiscipliner, der gennem arbejdsprocessen præciseres i forhold til det enkelte projekt og niveau.

 

 

Historie

 

Søren Andersen Arkitekter A/S ejes af Niels Chris- tian Andersen og bygningskonstruktør Kis Bodilsen. Firmaet blev grundlagt i 1969 af Niels Christi-an's far arkitekt Søren Andersen. 

I 1985 overtog Niels Chr. Andersen virksomheden efter sin far, og i 2006 blev Kis Bodilsen medejer som et led i endnu et generationsskrifte.

 

Den daglige ledelse varetages i dag af Kis Bodilsen. 

 

 

Kvalitetsmålsætning

 

Søren Andersen Arkitekter's kvalitetsmålsætning indbefatter, at:

  • yde en kompetent og professionel rådgivning baseret på et konsekvent højt kvalitetsniveau og faglig ekspertise

  • fastsætte og imødekomme kundens ønsker og krav, specificerede såvel som underforståede

  • sikre, at klienten er fuldt ud tilfreds med samar-bejdet

  • sikre byggeri af høj kvalitet

 

Værdier​

 

Søren Andersen Arkitekter A/S lægger vægt på et godt arbejdsklima både internt og i forholdet til kun-der, brugere og samarbejdspartnere.

 

Vi vægter en høj grad af engagement i alle faser af en byggesag. Sagen skal styres, som er det vores eget hus vi bygger, og vores egne penge vi bruger. Selvfølgelig skal tegnestuen drives på forret-ningsmæssige værdier, men det må aldrig blive det primære.

 

Med vores base i Vestjylland og fundament i den funktionelle nordiske tradition, er det vores intention at lave bæredygtig arkitektur tilpasset den enkelte situation. Arkitektur der holder til klimapåvirkning og ældes med ynde. Det er vores mål, at arkitekturen skal formgives ud fra det enkelte menneskes behov og ønsker.

 

 

 

 

                

                                   Keep it simple