​​
Viborg

2017

200 m² ombygn. + 225 m² tilbygning

Særlig tilrettelagt undervisning, Viborg

Sted: 

Opført:

Omfang:

Arkitektrådgivning fra brugerproces, skitsering, projektering og arkitektfagtilsyn samt byggeledelse,

STU-Viborg