Prækvalifikation - Tim Skole

15/3/2019

Søren Andersen Arkitekter er sammen med ingeniørfirmaet Drias A/S blevet prækvalificeret til om- og tilbygning af Tim Skole.
Skolen er beliggende centralt i Tim by og blev omkring år 2005 renoveret, men kun delvist. Der er derfor dele af den eksisterende skole, som i dag ikke fremstår tidssvarende, hvorfor en renovering er nødvendig.
Skolen har desuden et pladsproblem, da der som følge af folkeskolereformen er indrettet lærerarbejdspladser i den eksisterende bygningsmasse.
 

Please reload