SAA udarbejder ny lokalplan for attraktivt boligområde

26/5/2014

I samarbejde med Midtjysk Albyg udarbejder Søren Andersen Arkitekter i øjeblikket en lokalplan for en ny udstykning i det nordlige Aulum. Den overordnede intention bag lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af energieffektive boliger, hvor der både under opførelse og i den efterfølgende drift tages store hensyn til klimapåvirkningen, bl.a. ved at tænke i nedbringelse af energiforbrug og behandling af regnvand.Det er således tanken, at boligerne udelukkende forsynes med energi tilvejebragt ved drift af egne varmeproducerende enheder fx. varmepumper og at regnvand fra huse, parceller og fællesarealer nedsives inden for lokalplanområdet. Midjysk Albyg har skitseret konceptet for et hus, som overholder bygningsreglementets fremtidige 2020-krav til energiforbrug. Det er målsætningen, at alle kommende boliger indenfor lokalplanområdet stiler efter et tilsvarende niveau. Boligparcellerne placeres omkring to begrønnede fællesarealer, som skal skabe mulighed for fælles aktiviteter og social interaktion mellem beboerne i bebyggelsen.

Please reload