Samarbejde med studerende

1/1/2014

Søren Andersen Arkitekter A/S har, for Boligselskabet Sct. Jørgen Holstebro, set på muligheder for at byg-ge nye studieboliger på Slagterigrunden i Holstebro.Da grunden bl.a. grænser op til VIA University College har det givet en oplagt anledning til at inddrage Bygningskonstruktørstuderende ved VIA i disse tanker. Som et led i deres uddannelse, får nogle studerende til opgave bl.a. at give et bud på, hvad de har af forventninger til gode, attraktive og fremtidssikrede studieboliger. Efterfølgende skal de arbejde videre med deres forslag. Boligselskabet og Søren Andersen Arkitekter A/S følger opgaven og vil inddrage de studerendes tanker i det videre forløb.

Please reload