Naturrum Thyborøn

15/7/2012

Lørdag d. 16 juni blev Naturrum Thyborøn indviet. Søren Andersen Arkitekter A/S har tegnet det ny natur-rum ved Thyborøn, der indbyder til leg, læring og udforskning af områdets kulturhistorie, flora og fauna. Naturrummet skal sætte fokus på stedets særlige attraktioner og danne udgangspunkt for oplevelsesture, gå- og løbeture. Her er legehuse med integrerede klatrevægge, armstænger, en bunker indrettet som shelter, trædesten i vandet, legeplads, rævegrav, infokube samt udsigtsmole tilgængelig for kørestols-brugere.

Please reload