10/02/2020

Torsdag de 6 februar var der første spadestik på Holstebro´s nye SOSU-skole.

Søren Andersen Arkitekter har sammen med Jens Jensen, Murer & Entreprenør, Gjørtz Arkitekter og Oluf Jørgensen AS vundet totalentreprisen på opførelsen af SOSU-skolen.

læs mere her:

14/11/2019

Søren Andersen Arkitekter har sammen med Jens Jensen, Murer & Entreprenør, Gjørtz Arkitekter og Oluf Jørgensen AS vundet totalentreprisen på opførelsen af en ny SOSU-skole i Holstebro.


SOSU Herning har gennem en årrække haft afdeling i Holstebro, lokaliseret i et midlertidigt pavillonbyggeri i umiddelbar nærhed af Uddannelsescenter Holstebro på Døesvej. Nu er tiden kommet til at rodfæste sig og bygge en ny SOSU-skole på samme adre...

15/08/2019

En ny undersøgelse fra EDC viser, at interessen for at bo i et bofællesskab er stigende. Det er blandt andet værdier som tryghed og fællesskabsfølelse, folk efterspørger. Især boligkøbere over 60 år, hvor børnene er flyttet hjemmefra, efterspørger bofællesskaber.


Søren Andersen Arkitekter har altid fundet tanken om bofællesskaber interessant, og var allerede i 1978 ideémanden bag ”Fællesbebyggelsen” i Mejdal ved Holstebro. Bebygge...

13/06/2019

Fredag den 7. juni fejrede Ikast-Brand Kommune den officielle åbning af Bordings nye dagtilbud, Bording Børneby.

Den røde snor blev klippet, og både dagtilbudsleder Stig Skovbo, Borgmester Ib Lauritsen og formand for B&U-udvalget Simon Vanggaard, knyttede ord på projektet.Søren Andersen Arkitekter har forestået arkitektarbejdet på sagen.

Lørdag den 8. juni 2019 blev der holdt indvielse af Martin Erik Andersens kunstnerisk udsmykning af forpladsen ved museerne i Holstebro.

Kunstudsmykningen er skabt i et samarbejde med Søren Andersen Arkitekter og Kaj Bech og økonomisk støttet af Ny Carlsbergfondet og Holstebro Kommune.

Link: Læs mere her

15/03/2019

Søren Andersen Arkitekter er sammen med ingeniørfirmaet Drias A/S blevet prækvalificeret til om- og tilbygning af Tim Skole.
Skolen er beliggende centralt i Tim by og blev omkring år 2005 renoveret, men kun delvist. Der er derfor dele af den eksisterende skole, som i dag ikke fremstår tidssvarende, hvorfor en renovering er nødvendig.
Skolen har desuden et pladsproblem, da der som følge af folkeskolereformen er indrettet lærerarbej...

17/12/2018

Over 100 års vind og vejr har tæret på de gamle blyruder i Holstebro Kirke.

Blyruderne i kirken er fra kirkens oprindelse, som er opført i år 1906-1907.

Mønstrene i vinduerne i skib og sideskibe er gamle cistercienser-mønstre og refererer til Tvis Kloster, som netop tilhørte denne orden.

Søren Andersen Arkitekter har i samarbejde med Holstebro Kirke samt Nationalmuseet udarbejdet en plan for renovering af ruderne. Første etape er net...

17/12/2018

Friluftsscenen i anlægget, som blandt andet lægger scene til de populære onsdagskoncerter, har længe haft et ønske om at få ført faciliteterne bag scenen up-to-date. Det drejer sig om omklædning- og toiletforhold for de optrædende.

Kulturperlen har, i samarbejde med Holstebro Kommune samt Færchfonden, skaffet midlerne til at igangsætte projektet. Tirsdag den 11. december tog H.C. Østerby, Annemette Færch og Poul Hornshøj det første...

09/05/2018

Martin Gråkjær Sørensen kan nu kalde sig diplomuddannet IKT-leder, stort tillykke med det.

Nu er både Martin og Søren Andersen Arkitekter rustet til at rådgive og udføre IKT implementering i dansk byggeri.

(Billede fra RIB nyhedsbrev April 2018)

Indvielsen af Klatretræet i Kibæk fandt sted mandag d. 7. maj 2018, hvor samtlige vuggestue-, børnehavebørn og indskolingselever var samlet i skolegården i det flotte solskinsvejr.

Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West holdt tale og klippede snoren til Klatretræet, hvorefter Hjem-Is bilen serverede en iskold overraskelse til alle børnene.

Søren Andersen Arkitekter har i samarbejde med Drias AS forestået totalrådgivni...

Please reload