​​
Mejrup, Holstebro

1.950 m²

 

 

Kultur- & Fritidscenter

​​
Sted: 

Bruttoetageareal:

 

Vundet i indbudt arkitektkonkurrence
Skitsering, projektering og udførelse i totalrådgivning