1/6

 

​​
Museumsvej, Holstebro

Tilbygning 1.286 m²

2018

 

Holstebro Museum

​​
Sted: 

Til- & ombygning

Opførelse

Holstebro Museum er et kulturhistorisk museum i Holstebro og beliggende i samme bygningskompleks som Holstebro Kunstmuseum.
I 1976 vandt professor og arkitekt Hanne Kjærholm en åben arkitektkonkurrence omfattende et kunstmuseum og et kulturhistorisk museum. I 1981 blev 1. etape (Kunstmuseet) indviet, og Kulturhistorisk Museum kom til 10 år efter, og i dag fremstår museumskomplekset som et hovedværk i Hanne Kjærholms arkitektoniske arbejde. 
Bygningen er gennemført som et strukturalistisk anlæg baseret på et 5x5 meter modulnet. Det kvadratiske modul suppleres med et 3 meter bredt modul i varierende længde, der definerer markante bevægelseslinjer flankeret af et smukt ovenlysindfald fra glashvælvinger. Et anlæg der, på trods af sin modulære opbygning, byder på et væld af varierende rumoplevelser.
Om- og tilbygningen af Holstebro Museum er udført med ydmyghed og respekt for husets oprindelige arkitektur. 
Museet er udvidet med to højloftede udstillingssale, hvoraf den ene efterlever sikringskravet National Indemnity. En ny café og butik, foredragssal samt forskningsfaciliteter bidrager yderligere til, at Holstebro Museum i dag kan tilbyde nutidige og spændende oplevelser , der i højere grad kan fortælle danmarkshistorien på vestjysk.