1/3

 

​​
 Holstebro

2011

7.900m²

 

Gråkjær Arena

 

Sted: 

Opført:

Bruttoetageareal:
 

Bygherrerådgivning: Søren Andersen Arkitekter

Bygherre: Holstebro Kommune
Totalentreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S
Arkitekt: PLH arkitekter as
Ingeniør: Viborg Ingeniørerne A/S